Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Kolken reinigen

Zand, blad en zwerfvuil zorgen er voor dat regenwater niet goed kan worden afgevoerd door straat- en trottoirkolken. Resultaat: grote plassen op staat tijdens of na een stevige regenbui. Van Viegen Riooltechniek B.V. voorkomt deze problemen door de kolken regelmatig te reinigen. Hierbij worden ook het kolkenrooster en de roostersponning gereinigd wanneer dat nodig is. Wanneer gewenst, wordt de ligging van de kolken digitaal ingemeten en ontvangt u een rapportage van de waargenomen constructieve gebreken aan de kolken aangevuld met eventuele belemmeringen.

Kolken die voor onze machines niet bereikbaar zijn kunnen handmatig worden gereinigd.

Van Viegen Riooltechniek B.V. zorgt voor:

  • inzet van gecertificeerde professionals
  • een veilige verkeersafwikkeling tijdens de werkzaamheden
  • een duidelijke rapportage
  • bij regelmatig kolkenonderhoud voor minder vervuiling in het rioolstelsel